FAQ Overview

Tachografy cyfrowe » Karty do tachografów

Kto wydaje karty do cyfrowych tachografów?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 22:29


Jakie są rodzaje kart?

Jakie są rodzaje kart?

W ramach systemu cyfrowych tachografów są wydawane 4
rodzaje kart:

 • karta kierowcy,
 • karta przedsiębiorstwa,
 • karta warsztatowa,
 • karta kontrolna.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 22:26


Jak długo czeka się na karty?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 22:32


Jaką kartę potrzebuje kierowca?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 22:35


Do czego służy karta kierowcy?

Do czego służy karta kierowcy?

Na karcie kierowcy jest rejestrowany czas pracy. Kierowca powinień używać kartę w pojazdach wyposażonych w tachograf cyfrowy. Karta kierowcy powinna zostać wsunięta do szczeliny tachografu cyfrowego przed rozpoczęciem podróży.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 22:45


Jaką kartę potrzebuje firma?

Jaką kartę potrzebuje firma?

Jeżeli firma posiada samochody z cyfrowymi tachografami powinna wyrobić kartę przedsiębiorstwa. Karta będzie niezbędna do odczytu danych z pamięci tachografu cyfrowego

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 22:37


Do czego służy karta przedsiębiorstwa?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 22:38


Jak często należy pobierać dane z karty kierowcy?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 22:25


Czy należy sporządzać wydruki z karty kierowcy?

Czy należy sporządzać wydruki z karty kierowcy?

Kierowca nie ma obowiązku sporządzania wydruków, gdyż dane są automatycznie zapisywane w pamięci karty, wyjątek stanowią sytuacje takie jak np.:

 • uszkodzenie karty kierowcy,
 • konieczność opisania wydruku.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 23:27


Jaka jest pojemność karty kierowcy?

Jaka jest pojemność karty kierowcy?

Na karcie kierowcy są zapamiętywane średnio 28 dni robocze. Jednakże ilość zapisanych danych na karcie zależy od ilości czynności kierowcy.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 23:36


Czy należy pobierać dane z karty przedsiębiorstwa?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 23:42


Jakie informacje są przechowywane na karcie kierowcy?

Jakie informacje są przechowywane na karcie kierowcy?

Dane przechowywane na karcie kierowcy:

 • identyfikujące kartę,
 • identyfikujące posiadacza karty,
 • o prawie jazdy,
 • o używanych pojazdach,
 • o czynnościach kierowcy,
 • o miejscach rozpoczęcia i/lub zakończenia dziennego okresu pracy,
 • o zdarzeniach,
 • o usterekach,
 • o czynności kontrolnej,
 • o sesji karty,
 • o stanach szczególnych.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 23:55


Jakie informacje są przechowywane na karcie przedsiębiorstwa?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-17 00:00


Co dzieje się w przypadku zapełnienia karty kierowcy?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-17 00:07


Czy odczyt danych z karty kierowcy kasuje zawarte na niej dane?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-17 00:11


Czy można usunąć dane z karty kierowcy?

Czy można usunąć dane z karty kierowcy?

Danych zapisanych na karcie kierowcy nie można w żaden sposób usunąć. Dane zostają usuniete jedynie poprzez nadpisanie nowymi danymi w wyniku użytkowania karty w tachografie.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-17 00:16


Ile kosztuje wydanie karty kierowcy?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-05 01:30


Ile kosztuje wydanie karty przedsiębiorstwa?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-15 22:50


Ile kart może wyrobić kierowca?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-17 00:31


Ile kart przedsiębiorstwa może wyrobić firma?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-17 00:29


Na jaki okres jest wydawana karta kierowcy?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-17 00:34


Na jaki okres jest wydawana karta przedsiębiorstwa?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-17 00:58


Gdzie można wyrobić kartę do tachografu?

Gdzie można wyrobić kartę do tachografu?

Wszystkie karty do tachografów wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Wnioski o wydanie kart, sposób wypełnienia, opłaty oraz inne informacje dotyczące zostały udostępnione na stronie: PWPW.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-22 09:45


Jak często należy pobierać dane z tachografu cyfrowego?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 22:45


Jaki czytnik karty kierowcy?

Jaki czytnik karty kierowcy?

Na rynku można spotkać drogie urządzenia wielofunkcyjne odczytujące tachograf cyfrowy i karty kierowców. Jednakże odczyt karty kierowcy nie wymaga specjalistycznego czytnika, kartę kierowcy można odczytać przy pomocy typowego czytnika kart inteligentnych - takiego jaki jest stosowany do np. podpisów cyfrowych. Sam czytnik USB nie potrafi odczytać karty kierowcy niezbędny jest program. Program inicjuje pobieranie danych przez czytnik, a następnie zapisuje dane w pliku z rozszerzeniem .DDD lub .ESM. Wygodnym rozwiązaniem wymagającym komputera z systemem Windows i zarazem niedrogim jest czytnik karty kierowcy i program TachoBit, który poza pobieraniem i archiwizacją danych pozwala na podgląd czynności kierowców ich wydruk, może działać również jak terminal i wysyłać pliki .DDD mejlem.  Oprogramowanie TachoBit jest dostępne również na telefon z systemem Android wysposażony w złącze USB z OTG, czytnik karty kierowcy do telefonu oraz aplikacja TachoBit pobiera dane z karty i zapisuje plik w pamięci smartfona, a następnie plik może zostać wysłany poprzez komunikator społecznościowy lub e-mail.

Należy zwrócić uwagę, że odczyt kart kierowców nie zwalnia firmy transportowe z odczytu tachografów cyfrowych, rozwiązaniem dwa w jednym są wielofunkcyjne czytniki np. TachoDrive, przy czym koszt takiego urządzenia jest kilkakrotnie wyższy od czytnika kart kierowców opartego na czytniku kart chipowych.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 10:29


Co trzeba zrobić jak się chce zrezygnować z usług, co zrobić z starą kartą?

Wpis aktualnie podlega rewizji i nie może zostać wyświetlony.

Autor: : Mouemen Jebeili
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 15:30


Tachografy analogowe » Wykresówki

Czy wykresówka może być dłużej w tachografie niż 24 godziny?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 15:05


Jak długo przechowywać wykresówki?

Jak długo przechowywać wykresówki?

Wykresówki, zaświadczenia o nieprowadzeniu, wydruki i pliki z danymi z kart kierowców i cyfrowych tachografów, inne dokumenty, rejestry czasu pracy należy przechowywać przez okres 3 lat.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 15:15


Tachografy cyfrowe » Obsługa cyfrowych tachografów

Dlaczego tachograf pokazuje czas przesunięty o 2 lub 1 godzinę?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 15:34


Czy można w tachografie samodzielnie przestawić zegar?

Czy można w tachografie samodzielnie przestawić zegar?

Kierowca może przestawić dowolnie zegar czasu lokalnego, jednak nie wpływa to czas odmierzany przez tachograf. Aby dokonać zmiany należy przestawić zegar czasu UTC, możliwa jest jedynie korekta o +/- 1 minutę na tydzień. W przypadku odchyłek o ponad 20 minut tachograf możne przestawić tylko technik posługując się kartą warsztatową. 

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-30 12:10


Co to są wpisy manulane?

Co to są wpisy manulane?

Wpisy manualne wprowadza kierowca po zalogowaniu karty w tachografie w celu uzupełnienia czynności (praca, dyspozycyjność, przerwa) gdy karta kierowcy nie była używana w tachografie.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-30 12:15


Jakie są zatwierdzone tachografy cyfrowe?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-30 12:19


Czy tachograf automatycznie rejestruje przerwę w prowadzeniu pojazdu?

Czy tachograf automatycznie rejestruje przerwę w prowadzeniu pojazdu?

Tachograf po zatrzymaniu pojazdu automatycznie rozpoczyna rejestrację czasu pracy, aby tachograf zarejestrował przerwę należy przyciskiem zmiany czynności "1" (lub "2" dla zmiennika) przestawić tachograf na przerwę. W nowszych wersjach tachografów jest możliwe takie ustawienie tachografu, aby po zgaszeniu silnika automatycznie przestawiał sie na przerwę.  

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-30 12:31


Czy zmiana numeru rejestracyjnego wymaga ponownej kalibracji?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-01 22:28


Jak często należy legalizować tachograf?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-01 22:31


Kiedy używać karty przedsiębiorstwa?

Kiedy używać karty przedsiębiorstwa?

Karta przedsiębiorstwa powinna zostać użyta po raz pierwszy po odebraniu samochodu ze skalibrowanym tachografem. Jeżeli samochód był używany w innej firmie dane zarejestrowane w pamięci tachografu mogą być niedostępne i dopiero od momentu pierwszego zalogowania naszej karty przedsiębiorstwa (zdjęcia starej blokady firmowej i założenia nowej) nowozarejestrowane dane będą dostępne.

Odczyt danych z pamięci cyfrowego tachografu wymaga zalogowania karty przedsiębiorstwa, bez tego pobór nie jest możliwy.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-01 22:46


Jaki kupić czytnik do cyfrowych tachografów?

Jaki kupić czytnik do cyfrowych tachografów?

Na rynku oferowane są różnorodne czytniki do cyfrowych tachografów, przedgląd takich urządzeń można znaleźć na stronie: czytniki tachografów cyfrowych Czytniki można podzielić na 2 podstawowe kategorie, które są najważniejszym kryterium wyboru:

 • z wbudowanym czytnikiem karty kierowcy (np. tachodrive 5, tacho2safe, d-box 2, DLK Pro)
 • bez wbudowanego czytnika karty kierowcy (tachodrive one)

Wszyscy producenci deklarują, że ich urządzenia odczują wszystkie homologowane tachografy cyfrowe. Wbudowany czytnik kart kierowców zapewnia większą wygodę odczytu kart, nie trzeba odczytywać karty umieszczonej w tachografie. Odczyt kart kierowców przez tachograf może również wymagać użycia katy przedsiębiorstwa w przypadku starszych wersji tachografów cyfrowych. Do odczytu tachografów karta przedsiębiorstwa zawsze jest niezbędna. Jeżeli urządzenie posiada wyświetlacz, będzie można skonfigurować urządzenie bez użycia komputera. Własne zasilanie (akumulator, bateria) daje możliwość odczytu w dowolny miejscu bez potrzeby podłączenia do źródła zasilania. Większość urządzeń w cenie posiada program, który jest uboższą wersją płatnego programu, taki program posiada funkcje archiwizacji ale kontroli kierowców już nie.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-08 15:50


Gdzie znaleźć instrukcje do tachografów cyfrowych?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-05 01:15


Jaki program do analizy danych z kart kierowców i tachografów?

Jaki program do analizy danych z kart kierowców i tachografów?

Programy do analizy danych z tachografów składają się zazwyczaj z budowy modułowej (poniżej niezbędne moduły):

 • wczytywanie danych / skanowanie tacho
 • moduł ITD (przeglądanie danych, raporty z naruszeniami i mandatami, upomnienia dla kierowców, wystawianie zaświadczeń o nieprowadzeniu)
 • moduł PIP (ewidencja czasu pracy kierowców)
 • delegacje (diety krajowe i zagraniczne)
 • rozliczanie tankowań
 • przypominacz o ważnych terminach
 • obliczanie Milog, Loi Macron ....
 • lista płac i wyliczanie wynagrodzeń

Na tej stronie można znależć program do tachografów. Wybierając program należy zwrócić uwagę czy program posiada funkcje obsługi tachografów analogowych (skanowanie tarcz tacho) i tachografów cyfrowych (odczyt plików ddd i odczyt kart kierowców przez czytnik USB), czy można rozbudować program o dodatkowe moduły i funkcje (np. ewidencja czasu pracy kierowców PIP, delegacje krajowe i zagraniczne, lista płac) o ile decydujemy się na podstawową wersję oprogramowania, czy można rozszerzyć program o wiekszą ilość pojazdów lub kierowców, czy można wprowadzić więcej firm, ile trzeba zapłacić za aktualizacje?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-08 15:49


Jak pobrać dane z tachografu cyfrowego?

Jeżeli posługujemy się urządzeniem wielofunkcyjnym, kluczem do poboru danych z tachografu cyfrowego np. tachodrive w pierwszej kolejności należy przekręcić kluczyk w stacyjce (zapłon), następnie wsunąć kartę przedsiębiorstwa lub warsztatową lub kontrolną do tachografu, odczekać aż karta się zaloguje a następnie podłączyć urządzenie. Jeżeli na wyświetlaczu tachografu pojawi się kod błędu 12 należy go zignorować. Po zakończeniu odczytu odpiąć czytnik tachodrive od tachografu i wyjąć kartę przedsiębiorstwa, nie zwalniać blokady!
Jeżeli zakupiliśmy samochód używany, dane będą zablokowane kartą przedsiębiorstwa poprzedniego użytkownika. Dane należy zablokować naszą kartą przedsiębiorstwa, w tachografie Siemens VDO DTCO 1381 blokada zostanie założona automatycznie, natomiast w tachografie Stoneridge SE 5000 należy wybrać z menu blokady firmowe i potwierdzić założenie. Dopiero od momentu założenia blokady dane, które zarejestruje tachograf cyfrowy będzie można pobrać z użyciem naszej karty przedsiębiorstwa. Jeżeli dane pobieramy z kartą warsztatową blokady zostają pomijane.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-08 15:51


Nie mogę odczytac tachografu VDO DTCO1381

Nie mogę odczytac tachografu VDO DTCO1381

W trakcie odczytu na tachografie wyświetla się komunikat "Awaria Transmisji. Błąd 12", jeżeli urządzenie nadal pobiera dane i nie wyświetla błędu (dioda w tachodrive plus mruga na zielono) należy go zignorować. Problem pojawia się w tachografach Siemens VDO DTCO 1381 i nie oznacza faktycznego błędu pobierania, odczyt tachografów zakończy się powodzeniem.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-05 01:21


Tachografy analogowe » Obsługa analogowych tachografów

Czy używać selektor tachografu zmieniający aktywności kierowcy?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 15:26


Czas pracy kierowcy

Jak wygląda nowy wzór zaświadczenia o działalności?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-23 23:48


Czy po wejściu nowego świadectwa działalności, żółte traczki nadal sa honorawne?

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 22:17


Jadę z kolegą na jednym tacho. Nie mamy leżanki. Ile godzin możemy jechać i jak mają wyglądać przerwy?

Jadę z kolegą na jednym tacho. Nie mamy leżanki. Ile godzin możemy jechać i jak mają wyglądać przerwy?

Dla każdego kierowcy dzienny czas prowadzenia pojazdu to 9 godzin, 2 razy w tygodniu można go przedłużyć do 10 godzin. Czas jazdy ciągłej do przerwy to maksymalnie 4 godz i 30 miut po tym okresie należy zrobić przerwe 45 miuntwą (można podzielić na 2 przerwy: pierwsza 15 minut i druga 30 minut), w przypadku podwójnej obsady kierowcy robią przerwę po 2 zmianie tzn. po 9 godzinach prowadzenia. Jeżeli pojazd nie posiada miejsca do spania nie można obierać odpoczynków dziennych w kabinie pojazdu. Odpoczynek dzienny w załodze to 9 godzin w dobie trawającej max 30 godzin.

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-21 16:27


Polityka cookies

Regulamin cookies

Regulamin cookies

Regulamin wykorzystywania plików cookies

1. Czym są pliki cookies.

Ciasteczka ( angielskie 'cookies') to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. 'Cookies' zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.

Cookies 'sesyjne' - pliki tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Cookies 'stałe' - pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików 'cookies' albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

3. Do czego używamy plików cookies.
Pliki 'cookies' używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików 'cookies'. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 'cookies' lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików 'cookies' można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Autor: : admin
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 17:26